Edirne Hacılar Ezanı Namazgahı Ve Çeşmesi Projeleri

Hacılar Ezanı Çeşmesi ve Namazgahı günümüzde Edirne’ye giriş istikametinde E-5 Karayolu üzerinde 1415 Ada 19 Parsel üzerinde 1. Murat Mahallesinde bulunmaktadır.

Namazgah kare planlı dört ayak üzerine oturmuş şekilde ve kesme taştan inşa edilmiştir.

Namazgah ve çeşme, bulundukları parselle birlikte ele alınmış, iş kapsamında RRR projeleri yanı sıra çevre düzenlemesi projesi de çizilmiştir.

Projeleri ise Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlatılmıştır.