Restorasyon

Restorasyon

Restorasyon bozulmuş ve yıpranmış bir yapının onarılması işlemidir. Ayrıca tarihi bir yapının yenilemesi ya da yeniden ayağa kaldırmasına da restorasyon adı verilir. Restorasyon yaklaşımına yapının tarihi-kültürel değerine ve anıtsal ölçeğine göre karar verilir.

Bu ayrımda, Derince İnşaat ve Mimarlık sivil mimarlık yapıları yani tarihi evlerin restore edilerek tekrar tek yapı olarak kullanılması için gerekli tüm işlemleri yerine getirmektedir. Mevcut durumun- Rölöve, tarihi durumu-restitüsyon projesi son kullanıcının gereksinimleri ile harmanlanarak restorasyon projesi hazırlanır. Bu çalışmalar ilgili Kurul'un onayına sunularak izin alınır. Yapım işlemi için gerekli teknik projelerle birlikte inşaat ruhsatı çıkarılır.

Restorasyon uygulaması sırasında teknik gereklilikler ve mal sahibinin ihtiyaç programı uygulamanın çağdaş yanı, mekan kurgusu, geleneksel işçilik-malzeme ise korunması gereken tarihi özelliklerdir.

Derince İnşaat olarak;vCami Restorasyonları , 1. Derece Ve 2. Derece Tarihi Eser Binaların Restorasyonları 

Mevlevihane Restorasyonları, Tarihi Eser Kemer Ve Köprülerin Restorasyonları, gibi restorasyonları yapmaktayız.