Çatalca 51/4 Sivil Mimari Projeleri

İstanbul Çatalca ili, Kaleiçi Mahallesi, 51 ada 4 parselde yer alan zemin katı kagir bir yapıdır.

Restitüsyon araştırması gerçekleştirilen yapıya ait anıt fişi bilgilerine göre yapının; zemin + 2 katlı, zemin katı yığma diğer katları ahşap olan ve 1884 yılında yapılmış bir konut olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Araştırmalar sonucu yapının RRR projeleri hazırlanmıştır.

Bir Rum yerleşimi olan Kaleiçi mahallesinde bulunan yapı inşa edildiği dönemin Rum mimarisinin özelliklerini taşıyan yapı, restorasyon projesine göre kagir yığma zemin kat üzeri iki kat ahşap karkastan restore edilecektir.